Allt du behöver veta om arbetsskador

07 februari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Arbetsskador är en realitet på många arbetsplatser och kan ha stor inverkan på de drabbades liv och arbetsförmåga. Men vad är egentligen en arbetsskada, hur hanterar man dem och vilket stöd kan man få? I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad en arbetsskada är, hur du rapporterar en sådan, vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig för att få hjälp och ersättning.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppstår till följd av en persons arbete eller arbetsmiljö. Det kan röra sig om alltifrån akuta olycksfall på arbetsplatsen till mer långsiktiga problem som uppkommer av repetitiva rörelser eller psykisk stress. I Sverige finns det lagar och föreskrifter som skyddar arbetstagare vid en arbetsskada samt försäkringssystem som hanterar ersättningar och rehabilitering. Ett viktigt begrepp i sammanhanget är ”yrkessjukdom”, vilket avser sjukdomar som är godkända av Försäkringskassan att berättiga ersättning om de kan kopplas till specifika arbetsförhållanden eller exponeringar i arbetslivet.

arbetsskada

Rapportering och process

Om du drabbas av en arbetsskada är det viktigt att du rapporterar detta till din arbetsgivare så snart som möjligt. Arbetsgivaren är i sin tur skyldig att rapportera skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Dessa rapporter lägger grunden för eventuell ersättning samt för att förbättra arbetsmiljön så att liknande skador kan förebyggas i framtiden. För att en skada ska klassas som en arbetsskada krävs oftast att man kan visa att det finns ett samband mellan arbetsförhållandena och skadan eller sjukdomen. Detta kan ibland kräva utredningar och intyg från läkare eller andra specialistutlåtanden. I samband med detta blir rehabilitering en central del av processen. Det handlar om att få rätt stöd för att kunna återvända till arbetslivet eller, om det inte är möjligt, att få hjälp att omskola sig eller anpassa sin livssituation efter de nya förutsättningarna.

Rättigheter och ersättning

Som anställd i Sverige är du försäkrad vid arbetsskador genom såväl den lagstadgade socialförsäkringen som genom kollektivavtalade försäkringar. Detta innebär att du vid en godkänd arbetsskada kan ha rätt till ersättning för såväl medicinsk vård och rehabilitering som för inkomstförlust och eventuell bestående invaliditet. Arbetsskadeförsäkring genom en av de största aktörerna på marknaden kan ge ersättning för till exempel rehabiliteringsåtgärder, medicinsk behandling, sveda och värk, samt ersättning för ekonomisk förlust i form av inkomstförlust och ersättning för bestående medicinsk invaliditet. Det är viktigt att hålla sig väl informerad om dessa rättigheter och vad din specifika försäkring täcker för att säkerställa att du får den hjälp och det stöd du har rätt till.

Fler nyheter